Pedicurepraktijk Pes werkt met Germstar handdesinfectie.
Nu we veel over de coronavirus horen en zien… Maar het is altijd belangrijk om de handen goed te reinigen of te desinfecteren!!!

Handhygiëne wordt beschouwd als de belangrijkste maatregel om het risico van overdracht van micro-organismen te verminderen. Vooral op de handen komen veel micro-organismen (bacteriën, virussen en schimmels) voor die toevallig op de huid zijn terechtgekomen en waaronder vaak ziekteverwekkende kiemen zitten. Om de overdracht via de handen van mens tot mens uit te schakelen dient handhygiëne te worden toegepast. Onder handhygiëne wordt verstaan: handreiniging, handdesinfectie en handverzorging met handcrème.

Reiniging of desinfectie
Desinfectie van niet-zichtbaar verontreinigde handen met een handalcohol heeft de voorkeur boven reiniging.

Motivatie: Handdesinfectie heeft de voorkeur boven handreiniging omdat het meer huidvriendelijk is en handalcohol een grotere kiemreductie geeft. Desinfectie met handalcohol heeft ook als voordelen dat het op de plek van verzorging gebruikt kan worden en dat men onafhankelijk is van de aanwezigheid van een wastafel. Tevens levert het hierdoor tijdwinst op.

Bron: Germstar Benelux10 weergaven0 klikken